Kvalitet

Agrokemiska Använd

Agrokemiska AnvändNya Zeelands boysenberry branschens grundläggande filosofi är att minimera användningen av bekämpningsmedel där det är möjligt och att använda den mest miljömässigt godtagbara material som finns. Samtidigt inser vi behovet av en ekonomiskt lönsam gröda.
Vårt mål för denna kompromiss är att tillverka produkter som fullt ut kommer att följa varje lands föreskrifter bekämpningsmedel, genom att använda skadedjur och sjukdomar kontrollsystem och övervakningsförfaranden utvecklats under de senaste 20 åren.

Pågående utbildningsprogram för odlare och stödja forskningsprogram främja användningen av integrerat växtskydd metoder hela tiden. Innovativa, är icke-kemiska metoder som används där det är möjligt. Som sådan har användningen av bekämpningsmedel minskat drastiskt under de senaste åren.

Spray Program, dagböcker och provtagning

Spray Program, dagböcker och provtagningUnder hela växtsäsongen odlarna aktivt övervaka sina grödor för att kontrollera tecken på skadedjur och sjukdomar. Om förebyggande åtgärder krävs odlarna sedan följa en årligen godkänd sprutprogram som distribueras av NZ Boysenberry rådet. Noggranna register över allt som appliceras på grödan hålls. Varje odlare spraya dagbok ges sedan till en kvalitet revisor och kontrolleras för överensstämmelse mot karensperioder och lista över godkända bekämpningsmedel. Odlare ger också prover av frukt årligen för att testa för återstod.